Riya Azadi 42

Riya Azadi 42

Riya Azadi
Sal: 1985
Rûpel: 12
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye