Riya Azadi 3

Riya Azadi 3

Riya Azadi
Sal: 1982
Rûpel: 8
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye