Riya Azadi 22/23

Riya Azadi 22/23

Riya Azadi
Sal: 1984
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye