Riya Azadi 137

Riya Azadi 137

Riya Azadi
Sal: 1990
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye