Riya Azadi 127

Riya Azadi 127

Riya Azadi
Sal: 1988
Rûpel: 12
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye