Riya Azadi 122

Riya Azadi 122

Riya Azadi
Sal: 1988
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye