Rewşen-name 1

Rewşen-name 1

Rewşen-name
Tirkîyê
Sal: 2003
Rûpel: 98
Kurdî

Kovara wêjeyî, çandî  û hunerî

Kovarekî mehane ye

Organizasyon Basın Yayın Kültür  ve Sanat Eserleri  STL.  Şirketi adina :

Mehmet Mehmetoğlu