Rê Heval 2

Rê Heval 2

Rê Heval
Tirkîyê
Sal: 1996
Rûpel: 44
Kurdî, Tirkî

Kovarekî siyasî, çandî giştî ye.

Kovara sosyalîst ê mehane ji bo ciwanan

Derhêner: Rêheval yayıncılık adına imtiyaz sahibi ve yazıişleri müdürü:

Erhan Tohum