Pirs 51

Pirs 51

Pirs
Kurdistan
Sal: 2012
Rûpel: 48
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com