Pirs 50

Pirs 50

Pirs
Kurdistan
Sal: 2011
Rûpel: 48
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com