Pirs 45/46

Pirs 45/46

Pirs
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 58
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com