Pirs 43/44

Pirs 43/44

Pirs
Kurdistan
Sal: 2008
Rûpel: 58
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com