Pirs 37

Pirs 37

Pirs
Kurdistan
Sal: 2007
Rûpel: 58
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com