Pirs 36

Pirs 36

Pirs
Kurdistan
Sal: 2006
Rûpel: 58
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com