Pirs 3

Pirs 3

Pirs
Kurdistan
Sal: 1993
Rûpel: 52
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com