Pirs 15

Pirs 15

Pirs
Kurdistan
Sal: 1998
Rûpel: 58
Kurdî

Kovareke rewşenbîrî  serbixweye

Kovarekî çandî û wêjeyî ye

www.kovarapirs@yahoo.com