Pîne 6

Pîne 6

Pîne
Tirkîyê
Sal: 1999
Rûpel: 16
Kurdî

Kovara qerfî û wêjeyî ye,

ji panzdeh rojan carekê derdikeve

Derhêner: M. Nûrî Karakoyun