Pîne 29

Pîne 29

Pîne
Tirkîyê
Sal: 2001
Rûpel: 16
Kurdî

Kovara qerfî û wêjeyî ye,

ji panzdeh rojan carekê derdikeve

Derhêner: M. Nûrî Karakoyun