Pîne 11

Pîne 11

Pîne
Tirkîyê
Sal: 2000
Rûpel: 16
Kurdî

Kovara qerfî û wêjeyî ye,

ji panzdeh rojan carekê derdikeve

Derhêner: M. Nûrî Karakoyun