Peyam 1

Peyam 1

Peyam
Tirkîyê
Sal: 2012
Rûpel: 68
Kurdî

Kovara Çandî Hunerî Ramyarî ya  Mehane ye

Weşanên Dîwan

Edîtor : Mihemed Jîyan