Pênûs 17

Pênûs 17

Pênûs
Tirkîyê
Sal: 2005
Rûpel: 82
Kurdî

Kovara rewşenbîrî giştî ye

Pênûs ji her sê mehan carek derdikeve.

Derhêner: PartîyaYekîtîya Demokratîka  Kurd li Sûrî (PYDKS)

PÊNÛS Navnîşan û Email:

www.efrin.net/penus kovarapenus@hotmail.com