Pale 9

Pale 9

Pale
Swêd
Sal: 1981
Rûpel: 28
Kurdî, Tirkî

Kovarekî çandî, rêxistinî û siyasî ye.

PALE Organa Rêxistina Şoreşvan  û Welatparêzên Kurdistan li Swêd  ê ye.

Karkerên hemû welatan û gelen bindest yek bin