Pale 7

Pale 7

Pale
Swêd
Sal: 1980
Rûpel: 92
Kurdî, Tirkî

Kovarekî çandî, rêxistinî û siyasî ye.

PALE Organa Rêxistina Şoreşvan  û Welatparêzên Kurdistan li Swêd  ê ye.

Karkerên hemû welatan û gelen bindest yek bin