Nûbihar 148

Nûbihar 148

Nûbihar
Tirkîyê
Sal: 2019
Rûpel: 100
Kurdî

Mehnameya Çand û Huner û Edebîyatê ye.

Derhêner: Mahmut Yarluğ