Newroz (PYDKS) 78

Newroz (PYDKS) 78

Newroz (PYDKS)
Sal: 2008
Rûpel: 12
Kurdî

Xebat ji bo:  *Zordarî ji ser gelê me yê Kurd li Sûrîyê rabe.

*Azadîya demokrat û rêzgirtina mafên mirovan.

*Mafên gelê Kurd yên neteweyî di çarçewayekîtîya welêt de.

 Kovarek sîyasî û çandî û rêxistinîye,

Derhêner:

PartîyaYekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûrîyê – YEKÎTÎ yê ve tê weşandin