Newroz (Kawa) 5/6

Newroz (Kawa) 5/6

Newroz (Kawa)
Almanya
Sal: 1981
Rûpel: 18
Kurdî, Tirkî

Karkerên hemû welatan û gelên blindest yekbin!

Kovarekî siyasi çandi û rêxistinî ye,

ji alîyê rêxistina KAWA ve tê derxistin.