Newroz (Kawa) 13

Newroz (Kawa) 13

Newroz (Kawa)
Almanya
Sal: 1982
Rûpel: 28
Kurdî, Tirkî

Karkerên hemû welatan û gelên blindest yekbin!

Kovarekî siyasi çandi û rêxistinî ye,

ji alîyê rêxistina KAWA ve tê derxistin.