Medico Aktüel 1

Medico Aktüel 1

Medico Aktüel
Almanya
Rûpel: 8
Almanî

Kovarekî civakî li Almanya bi zimanê Almanî derdikeve.

Die Massenzeitung

Kurdistan-aktuell

Obermaianlage 7, 6000 Frankfurt am Main 1