Kürt 2.0 e_dergi 3

Kürt 2.0 e_dergi 3

Kürt 2.0 e_dergi
Sal: 2012
Rûpel: 46
Kurdî, Tirkî

Kovarekî  ciwanên kurd civakî li ser tora medya ye.

Ek: TOLAZ.ORG NEWROZ ÖZEL SAYISI

Derhêner: Bijwen.com