Kurmancî 50

Kurmancî 50

Kurmancî
Fransa
Sal: 2012
Rûpel: 6
Kovar
Kurdî

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî.

KOvara wêjeyî ye.

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)