Kurmancî 3

Kurmancî 3

Kurmancî
Fransa
Sal: 1988
Rûpel: 8
Kovar
Kurdî

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî.

KOvara wêjeyî ye.

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)