Kurmancî 10

Kurmancî 10

Kurmancî
Fransa
Sal: 1992
Rûpel: 12
Kovar
Kurdî

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî.

KOvara wêjeyî ye.

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)