Kurmancî 1

Kurmancî 1

Kurmancî
Fransa
Sal: 1987
Rûpel: 4
Kovar
Kurdî

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravê kurmancî

Kovara wêjeyî ye.

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Parîs (EKP)