Kurdnasîn 4

Kurdnasîn 4

Kurdnasîn
Hollanda
Sal: 2003
Rûpel: 30
Kurdî

Kovarek  sê mehî, agadarî, çandî û civakî ye.

Derhêner:

Komeleya Çanda Karkerên  Kurdistan li Hollanda  (KOÇ-KAK)