Kurdistanli Marksist 4

Kurdistanli Marksist 4

Kurdistanli Marksist
Ingilîstan
Sal: 1990
Rûpel: 20
Tirkî

Kovarek siyasî û rêxistinî ye.

Weşana Kürdistan Komünist Hareketi  (KKH) ye

Sîyasî