Kurdistan (YXLK ) 5

Kurdistan (YXLK ) 5

Kurdistan (YXLK )
Almanya
Sal: 1985
Rûpel: 44
Kurdî

KurdistanYLK kovarek çandî, şîrove, siyasî û rêxistinî ye.

Dengê Yekîtîya Xwendekar û Lawên Kurdistan li Ewropa