Kurdistan -Swêdî 1

Kurdistan -Swêdî 1

Kurdistan -Swêdî
Swêd
Sal: 1991
Rûpel: 24
Swêdî

Kovarekî agadarî giştî ye.

Derhêner: 

Svenska Kommitten For Kurdernas Manskliga Rattigheter