Kurdish National 6

Kurdish National 6

Kurdish National
Ingilîstan
Sal: 1979
Rûpel: 32
Ingilîzî

Kovarek agadar, siyasî û rêxistinî ye

Derhêner:

 PDK Îraq PartîyaDemokrata Kurdistan Iraq