Komünist 5

Komünist 5

Komünist
Sal: 1991
Rûpel: 14
Tirkî

Türkiye Komınist Emek Partisi Y ayın Organı

Kovarekî sîyasî  û rêxistinî ye.