Komünist 23

Komünist 23

Komünist
Sal: 1992
Rûpel: 28
Tirkî

Türkiye Komınist Emek Partisi Y ayın Organı

Kovarekî sîyasî  û rêxistinî ye.