Kirmancîya Beleke 3

Kirmancîya Beleke 3

Kirmancîya Beleke
Tirkîyê
Sal: 2010
Rûpel: 80
Kurdî, Tirkî

Kültür, Tarih Halk bilim Dergisi.

TILSIMÊ  KIRMANCÎYE NÊŞIKÎYO!

KILÎTÊ  KOU  VINDÎ  NÊBÎYO!

Bilimsel inceleme araştırma eleştiri

Derhêner:  Sırrı  Öztürk