Kelhaamed 6

Kelhaamed 6

Kelhaamed
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 68
Kurdî

Kelhaamed, Kovara Îslamî Çandî  û Hunerî ye

Derhêner: Hür Dava Partisi (Hüda Par)