Kelhaamed 28

Kelhaamed 28

Kelhaamed
Kurdistan
Sal: 2016
Rûpel: 70
Kurdî

Kelhaamed, Kovara Îslamî Çandî  û Hunerî ye

Derhêner: Hür Dava Partisi (Hüda Par)