Kelhaamed 27

Kelhaamed 27

Kelhaamed
Kurdistan
Sal: 2016
Rûpel: 64
Kurdî

Kelhaamed, Kovara Îslamî Çandî  û Hunerî ye

Derhêner: Hür Dava Partisi (Hüda Par)