Kawa Çıkarken

Kawa Çıkarken

Kawa
Kurdistan
Rûpel: 48
Kurdî, Tirkî

Kawa kovarekî siyasî ya rêxistana KAWA ye.

Derhêner: Abdullah Soydan