Karacadağ 65-66

Karacadağ 65-66

Karacadağ
Kurdistan
Sal: 1940
Rûpel: 20
Tirkî

KARACADAĞ

DİYARBAKÍR HALKEVİ DERGİSİ

Ev kovar li ser rewşa Amedê li gora polîtîkaya Tirkîyê dinirxîne.

Ji cilt 6 ya Diyarbakir basimevî hatîyê girtin.

EV WEŞAN JI ARŞÎVA
AHMET ÇAKMAK HATÎYE WERGIRTIN