Kanîzar 1

Kanîzar 1

Kanîzar
Kurdistan
Sal: 2015
Rûpel: 148
Kurdî

KOVARA ZIMANÊ KURDÎ

Huseyin Muhammed

Bi rêyainternetê; Di bin navnîşana

www.zimannas.wordpress.com

de tê weşandin

e-mail:

kovarakanizar@gmail.com

Me ev kovar ji vê navnîşanamalperêgirtîye, xwedî û berpirsîyar

www.zimannas.wordpress.com e

Huseyin Muhammed