Jîna Nû 3/4

Jîna Nû 3/4

Jîna Nû
Tirkîyê
Sal: 1980
Rûpel: 148
Tirkî

Kovarekî siyasî rêxistinî ye,

Jîna Nû, piştî hejmara 6 an bûye;

PPKK MK Teorik Yayın Organı

Derhêner:  Mehmet  Ece