Îsot 9

Îsot 9

Îsot
Swîd
Sal: 1986
Rûpel: 12
Kurdî

Îsot kovarek pêkenînî ye.

Îsot  ji her du mehan carek der tê.

Derhêner:  Mmaoste