Îsot 3

Îsot 3

Îsot
Swîd
Sal: 1986
Rûpel: 16
Kurdî

Îsot kovarek pêkenînî ye.

Îsot  ji her du mehan carek der tê.

Derhêner:  Mmaoste